ข่าว กิจกรรม

Solar Panel Completion Opening Ceremony On 27th April 2023, WB office   บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จัดพิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาอาคารคลังพัสดุ อาคารที่ 11 (solar rooftop) อย่างเป็นทางการ โดยมีนาย Allan L....