ข่าว กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566
พิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

Solar Panel Completion Opening Ceremony

On 27th April 2023, WB office

 

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จัดพิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาอาคารคลังพัสดุ อาคารที่ 11 (solar rooftop) อย่างเป็นทางการ โดยมีนาย Allan Leung  กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการฯ  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคาอาคารคลังวัสดุออกแบบและติดตั้งโดยบริษัท โคโค่ แคปปิตอล หรือ (Solar One) ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลส์ขนาด 2.256 X 1.133 เมตร จำนวน 60 แผง บนพื้นที่หลังคาประมาณ 154 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 46,252.80 หน่วย/ปี ช่วยประหยัดไฟโดยเฉลี่ยประมาณ 250,000 บาทต่อปี

โครงการฯ นี้จะมีส่วนช่วย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน