ความปลอดภัย

นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย 2014

Date : 10 กรกฎาคม 2558
นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย 2014

อีกครั้งค่ะ กับกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยปี 2014 ปีนี้จัดเต็มกับกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเปลี่ยนและสร้างบรรยากาศให้ทีมตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างให้เกิดความปลอดภัยในทุกอย่างที่เราทำ