ความปลอดภัย

การรับมือไฟไหม้ขั้นพื้นฐาน

Date : 10 กรกฎาคม 2558
การรับมือไฟไหม้ขั้นพื้นฐาน

อัคคีภัย หรือไฟไหม้เกิดได้ทุกที่ ไม่ว่าบ้านพักอาศัย โรงงานและสถานที่ต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านทรัพย์สิน และบางครั้งอาจมีการสูญเสียชีวิตร่วมด้วย ดังนั้นบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) จึงให้ความสำคัญกับการการป้องกันไฟไหม้และเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์